MikronMed

Hem / Produkter / Combi 4000-M

Combi 4000-M

Rinomanometer, tympanometer


OBS! Denna produkt finns inte till försäljning

Kombinationsenhet för rinomanometri och tympanometri

Combi 4000-M är en PC-modul som kombinerar ÖNH-diagnostik och modern design. Genom att förena tympanometri med rinomanometri i samma enhet sparar du pengar och utrymme.

Alla funktioner, data och diagram visas på en datorskärm. Härifrån kan resultaten verifieras innan dokumentation för att undvika tryckfel. Data och uppmätta kurvor kan lagras på hårddisken eller föras över till klinikens programvara.

Offert  Mer information
Combi 4000-M

Behandlingslägen

Tymp-läge

Tymp-läge

I Tymp-läge kan Combi 4000-M göra en helautomatisk impedansmätning inom några sekunder.

Testautomatiken gör det möjligt att använda sonden med endast en hand, så att patientens huvud kan hållas stabilt med den andra handen. Vid mätning hålls sonden mot ytterörat. En tvåfärgad lampa ovanpå handtaget indikerar att sonden är korrekt placerad och mätningen startar automatiskt.

Det är även möjligt att mäta stapediusreflexen ipsilateralt och kontralateralt. Trycket i mellanörat ställs in automatiskt i den yttre hörselkanalen.

Rino-läge

Rino-läge

Rino-läget möjliggör för en enkel diagnos eller funktionskontroll av näsgången.

Alla beräkningar av flöde, tryck, procentsats och motståndskoefficienter görs i realtid så att de fullständiga resultaten visas vid undersökningens slut.

Användningen av näsoliver gör att personer med skägg, långt hår och barn som är rädda för masker kan mätas utan problem. En ansiktsmask finns även som tillval.

Under mätningen kan andningsintensiteten kontrolleras via två mätstaplar. Mätningen utförs anterior under de fysiologiska förhållandena för självandning och möjliggör en kvalitativ, objektiv redogörelse om näsans resistensstatus.

Specifikationer
Leverantör Homoth
Applikationsområde

önh

Applikation
 • Hörseldiagnostik
 • Näspolyper
 • Rinit
Behandling
 • Diagnostik
 • Rinomanometri
 • Tympanometri
System PC-modul med USB-gränssnitt (2.0)
Systemkrav Pentium PC min. 500 MHz, USB 2.0 Port, Windows XP, 7, 8, 10 (32/64 Bit)
Dimensioner 330x80x265 mm (BxHxD)
Strömförsörjning 13,2V, extern strömförsörjning 100-240V, 50/60Hz, 30W


Specifikationer - Rinomanometer

Metod Anterior självandning
Luftflöde 0 - 900 ml/s in- och utandning
Tryckskillnad 0-50 daPa
Funktionskontroll Två mätstaplar på displayen
Medelvärde Max. 5 flödeskurvor
Tryckkalibrering Automatisk innan start, manuell
Visualisering Diagram och numeriska värden
Automatisk beräkning av
 • Tryck i daPa
 • Flöde i ml/sek inkl. totalt flöde
 • Procentsats
 • Motståndskoefficienter
 • Punkt 2-5 vid 75, 150 och 300 daPa
Tillbehör 12 näspluggar (näsoliver), 2 flödessonder, 2 uppsättningar med slangar, fotpedal, sondhållare, USB-kabel, strömförsörjning, Installations-CD, användarmanual
Tillval Ansiktsmask
Applikation
 • Bevis på allergier efter provokation
 • Diagnostik vid nedsatt andning
 • Funktionskontroll efter näsoperation
 • Kontroll efter medicinering

Specifikationer - Tympomanometer

Mätmetod Impedans- och reflexmätning
Sondton 226 Hz, 85 dB SPL
Tryckomfång +200 till -400 daPa
Tryckvariation 300 daPa/sek
Mättid 2 sek för komplians
Reflextoner 500, 1000, 2000 och 4000 Hz vid 85, 95 och 105 dB SPL
Reflexigenkänning Automatisk
Reflexer Ipsilateral och kontralateral
Tryckkalibrering Automatisk vid start
Statusindikering 3 LED-färger i sonden, detaljerade displaysymboler
Tillbehör Sond med kabel, öronpluggar (1 set), hörlurar DD 45 C (tillval), sondhållare, USB-kabel, strömförsörjning, Installations-CD, användarmanual
Tillbehör

Offert

Kontakta oss på MikronMed för en offertförfrågan