MikronMed

Hem / Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Denna policy beskriver hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter när du köper våra produkter, besöker vår hemsida eller vid andra kontakter med oss på företaget. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Personuppgiftspolicy

VILKA UPPGIFTER SAMLAS IN?

Om du är i kontakt med oss på något sätt (t.ex. om du köper våra produkter, kontaktar oss för en offertförfrågan eller skickar ett formulär via vår hemsida) sparas de uppgifter som vi får från dig i vårt CRM-system. Exempel på uppgifter som samlas in är: namn, kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress) och yrkestitel.

Dessa uppgifter behövs för att vi t.ex. ska kunna leverera de produkter/tjänster du har beställt eller besvara eventuella frågor. Helt enkelt uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Uppgifter som inte är relevanta får inte sparas.

Uppgifterna behandlas och sparas även för att vi ska kunna fullgöra våra lagstadgade skyldigheter avseende t.ex. bokföring eller myndighets beslut.

ORDER

Vid en order samlar vi in uppgifter som behövs för att vi ska leverera varan/tjänster, d.v.s. för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal gentemot dig som kund. Detta inkluderar förutom namn, e-postadress och telefonnummer, även information om leveransadress, betalningsuppgifter och organisationsnummer.

Uppgifterna sparas även för framtida ärenden som gäller support, service, garantier och reklamation.

FÖRFRÅGNINGAR OCH KUNDSERVICE

Kontaktar du oss via t.ex. telefon eller epost med frågor och offertförfrågningar samlar vi in den information som behövs för att vi ska kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Detta kan vara uppgifter om namn, företag, epost och telefonnummer.

UTSKICK OCH NYHETSBREV

Som kund hos oss kan vi skicka ut information om nyheter i vårt sortiment samt information som rör dina tidigare inköpta produkter och tjänster. Du har alltid rätt att avregistrera dig från denna typ av utskick.

Prenumererar du på vårt nyhetsbrev sparar vi följande information: namn, e-postadress, intresseområde. Uppgifterna används för att kunna skicka ut så relevant information som möjligt till dig.

Du kan alltid tacka nej till utskick från MikronMed, direkt via länk i epostutskick eller genom att kontakta oss.

MÄSSOR OCH EVENEMANG

Under mässor kan vi samla in information i form av intresselistor. Denna information används sedan för att skicka relevant information till dig avseende våra produkter och tjänster.

WEBBPLATS

COOKIES

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen samt för att samla in statistik. Läs mer om vår användning av cookies. Däremot sparas ingen personlig information och den kan därmed inte heller kopplas ihop med en specifik person.

FORMULÄR PÅ HEMSIDAN

Använder du dig av vårt kontaktformulär anger du information om namn, e-postadress, telefonnummer samt information om ditt ärende. Denna information sparas i form av ett mejl på vår mejlserver, men kan även sparas i vårt CRM-system.

SOCIALA MEDIER

I vår marknadsföring använder vi oss av sociala medier såsom Facebook och YouTube. Personuppgifter på dessa nätverk behandlas av respektive plattform. Vi samlar inte in personuppgifter från användare som besöker våra sociala konton utan ett aktivt samtycke, t.ex. vid tävlingar.


HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

Vi sparar uppgifter så länge som det krävs med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Du har rätt att få dina uppgifter borttagna, men vissa uppgifter måste vi spara under en längre tid för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. gällande bokföring.


SÅ SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER

Vi har interna riktlinjer och rutiner för hur dina personuppgifter behandlas. Vi arbetar även kontinuerligt med att se till att våra system följer en aktuell säkerhetsstandard.


ÖVERFÖRING TILL TREDJE PART


LOGISTIK OCH TRANSPORTFÖRETAG

Vi anlitar logistik- och transportföretag för att leverera varor till dig. Delningen av personuppgifter med dessa leverantörer är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

INKASSOBOLAG

Om vi har ett krav gentemot dig delas de personuppgifter som är nödvändiga med ett inkassobolag, som i sin tur fastställer och utövar vårt rättsliga anspråk.

MYNDIGHETER

Personuppgifter kan lämnas ut till myndigheter (såsom polis eller skatteverket) på begäran, om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.


DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi spara om dig och vid önskemål få dem rättade, flyttade eller raderade. Du har även rätt att begära att användningen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och t.ex. inte används för reklamutskick.

Även om du har rätt att få dina uppgifter borttagna måste ibland vissa uppgifter sparas under en längre tid för att vi ska kunna uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

För att kunna fullgöra ett avtal eller en rättslig skyldighet har vi rätt att behandla personuppgifter utan samtycke. I andra syften krävs ditt samtycke för att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter. I dessa fall lämnar du ditt samtycke i samband med att du använder tjänsten, t.ex. vårt formulär på hemsidan.

KLAGOMÅL

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor och eventuella klagomål som rör dina personuppgifter. Du kan också vända dig till Datainspektionen: www.datainspektionen.se.


PERSONUPPGIFTSANSVARIG

MikronMed AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter om inget annat anges i denna policy.

Kontaktuppgifter

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor som rör hanteringen av dina personuppgifter

Kontakta oss