MikronMed

Hem / Service

Service

MikronMed har en stark serviceavdelning med specialistutbildade tekniker. Genom vårt täta samarbete med våra leverantörer har vi även tillgång till tillverkarens samlade kompetens som backup.

Service

Serviceavtal

Vi erbjuder såväl förebyggande underhåll som avhjälpande service för att säkerställa driften på er klinik.
Vårt mål är att så långt det går förebygga fel innan de inträffar, för att minimera risken för driftstopp samt för att förlänga systemets livslängd.

Garantiservice

Garantiservice

Garantiservice utförs alltid strax innan garantitiden löper ut (1-2 år efter köp) för att garantera att systemet uppfyller tekniska specifikationer och att systemet fungerar optimalt.
Garantin omfattar inte förbrukningsmaterial och förslitningsdelar.

Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll (FU-avtal) är den vanligaste nivån på underhåll och utförs enligt tillverkarens specifikationer, oftast 1 gång per år, för att säkerställa systemets funktion/säkerhet och därmed minska risken för driftsstörningar. Förebyggande underhåll är ett minimikrav för de kunder som är ISO-certifierade.

Fullserviceavtal

Fullserviceavtal

Fullserviceavtal kan tecknas från garantitidens utgång och fem år framåt. Då ingår service och reservdelar, dock inte förslitningsdelar och förbrukningsmaterial. Detta är en avtalsform som vi ser ökar, då man önskar en fast kostnad på sin utrustning och vill slippa oönskade utgifter.

Serviceanmälan


För serviceanmälan samt för mer information om våra serviceavtal kontakta:

Lisa Jakobsson
Servicekoordinator

+46 (0)44 20 24 77
Serviceorganisation

Serviceorganisation

Vi har för närvarande fyra specialistutbildade servicetekniker och en servicekoordinator som sköter service i Skandinavien. Vi bedriver vår service lokalt i respektive land och tar hand om all eventuell förtullning osv. Reskostnadsberäkningar utgår från Kristianstad, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors.

Specialistutbildade tekniker

Specialistutbildade tekniker

Vi har specialistutbildade tekniker på varje typ av utrustning som vi säljer för att med hög kompetens snabbt och effektivt kunna åtgärda eventuella problem. Då vi har valt att arbeta centralt i Skandinavien för att få en stor installationsbas att arbeta med, får våra tekniker stor erfarenhet av respektive modell och håller därmed en hög kompetens på varje produkt.

Reservdelar

Reservdelar

Vi använder oss av certifierade leverantörer och kan genom vårt distributionsnät leverera reservdelar med mycket kort varsel.