MikronMed

Hem / Företaget

Företaget

MikronMed AB grundades 1993 och har sedan starten bedrivit verksamhet inom det medicintekniska området.
Företaget är idag en av Nordens ledande leverantörer av medicintekniska produkter.


Produkter

Produktområden

Vi levererar medicintekniska produkter och sjukvårdsutrustning till både sjukhus och privata kliniker inom områdena bendensitometri, dental, dermatologi, gynekologi, kärlkirurgi, oftalmologi, ortopedi, podiatri, proktologi, ryggkirurgi, thoraxkirurgi, urologi och ÖNH.

Läs mer
MikronMed's huvudkontor i Kristianstad

Här finns vi

Vårt huvudkontor ligger i Kristianstad (Sverige) i egna lokaler med full serviceverkstad och utbildningslokal. Vi agerar dock i de Nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige) som lokala aktörer och all offerering och fakturering sker i lokala valutor.

Kontakta oss
Personal

Personal

Hos MikronMed arbetar 14 medarbetare - säljare, servicepersonal, utbildare och administrativ personal.

Klicka på länken nedan för att hitta kontaktuppgifter till vår personal.

Läs mer

Leverantörer

Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter av hög kvalitet från världsledande tillverkare.

Läs mer
Världskarta

Kvalitet

Med en installationsbas på över 1500 enheter kan vi erbjuda en hög teknisk kompetens och arbetar som en trygg samarbetspartner till våra kunder.
Genom kontinuerlig uppföljning med våra kunder och leverantörer strävar vi efter att leverera en hög kundnöjdhet, med rätt produkt för rätt kund.

Miljöpolicy

Genom ett systematiskt miljöarbete undersöker vi rutinmässigt vår situation, och eftersträvar en positiv syn på miljöarbete då detta gagnar både verksamheten, vår personal och omvärld på lång sikt.


Arbetsmiljö

Vi arbetar ständigt med att analysera och undvika arbetsplatsolyckor och tillbud.
Vi följer det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2001:1 och det systematiska brandskyddsarbetet enligt SRVFS 2004:3