Service

Hos oss på Mikronmed har vi valt att fokusera på service då vi vet att ni som kunder är beroende av lasermaskinernas drift. Som en del av detta arbete utför vi förebyggande underhåll på en så stor del av vår installationsbas som möjligt. Ett arbete som vi efter många års erfarenhet har sett ger en markant minskning i driftsavbrott.

Kontakta oss för mer information.

Serviceanmälan

Anmälan görs till:

Lisa Jakobsson
Servicekoordinator

+46 (0)44 20 24 77