MikronMed
Hem / Produkter / iTrack

iTrack

Mikrokateter


Sofistikerad teknik för ABiC och canaloplasty

MINIMALINVASIV, MAXIMAL EFFEKTIVTET

Med iTRACK kan du återställa ögats naturliga väg för utflöde och reducera det intraokulära trycket (IOP). Tekniken har ett minimalinvasivt tillvägagångssätt som gör att du kan ingripa tidigare och maximera patientens livskvalitet.

Offert  Mer information
iTrack

EFFEKTIV OCH SÄKER BEHANDLING AV GLAUKOM

EFFEKTIV OCH SÄKER BEHANDLING AV GLAUKOM

iTRACK™ är speciellt designad för reduktion av intraokulärt tryck hos patienter med öppenvinkelglaukom.

Välj mellan två olika behandlingsalternativ:

ABiC
ABiC (Ab Interno Canaloplasty) är en omfattande, minimalinvasiv, kanalbaserad glaukomkirurgi som spolar igenom de naturliga utflödeskanalerna utan att skada vävnaden och utan att lämna kvar en stent eller shunt.

Canaloplasty
Behandling för patienter som är i ett senare sjukdomsstadium. Canaloplasty som utförs med iTRACK är en beprövad och effektiv lösning som gör att patienter undviker de risker och obehag som associeras med trabekulektomi.

iTrack - Kirurgiskt system

iTRACK-systemet består av en mikrokateter (iTRACK), en viskoelastisk injektor (ViscoInjector) och en belysningskälla (iLumin)
Unik belysning

Unik belysning

Med hjälp av en unik optisk fiber med belysning av den distala spetsen kan du övervaka mikrokateterns position genom varje steg i behandlingen. Den atraumatiska spetsen med friktionsfri beläggning är designad för att minimera risken för vävnadsskador.

Intelligent navigation

Intelligent navigation

En intern guidewire inuti iTRACK gör det möjligt att manövrera genom snäva områden eller strukturer i Schlemm’s kanal, utan att riskera att skapa en artificiell väg. Guidewiren ger även en viktig insikt om huruvida kanalen är stängd, grumlig eller helt öppen.

Exakt viskodilatering

Exakt viskodilatering

En sofistikerad injektor avger en exakt dos viskoelastika via katetern för att underlätta passage samt dilatering runt Schlemm’s kanal.

Litteratur
Tillbehör

Offert

Kontakta oss på MikronMed för en offertförfrågan